Regulamin

Właścicielem serwisu Rekinex.com mieszczącego się pod adresem internetowym http://rekinex.com

jest firma Rekinex, mieszcząca się w Katowicach, ul. Gen Jankego 167. NIP: 631-225-94-78.

1. Warunkiem dokonania zamówień jest wypełnienie przez zamawiającego bezpłatnego formularza rejestracji w celu założenia konta. Korzystanie z serwisu foto.rekinex.com jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień.

2. Za zlecone usługi płacimy:

 

GOTÓWKĄ - płatność za usługę następuje w chwili odbioru zdjęć w firmie lub paczki - za pobraniem pocztowym.

PRZELEWEM - przedpłatę na konto, dokładne dane do przelewu dostarczane są w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez obsługę serwisu.

3. Warunki techniczne wykonania zlecenia:

Nieprawidłowo wypełniony formularz danych użytkownika nie będzie rozpatrywany. Potwierdzenie zamówienia jest generowane automatycznie przez system serwisu foto.rekinex.com i wysyłane na adres e-mail Zleceniodawcy. Obsługa weryfikuje zamówienie o czym poinformujemy Zleceniodawcę w oddzielnym mailu. Odbitki z plików cyfrowych na papierze fotograficznym wykonywane są w wybranym przez Zleceniodawcę formacie. Zlecenia wykonania odbitek realizowane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonanej usługi w terminie, spowodowanej awarią sprzętu lub przerwami w dostawie prądu.

4. Reklamacje:
W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z laboratorium Rekinex  telefonicznie (32 757-98-98) pn-pt 9:00-17:00 sob. 9:00-13:00 lub za pośrednictwem e-mail foto@rekinex.com, w terminie 7 dni od daty otrzymania wywołanych zdjęć. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec zrealizowanej usługi i dowód zakupu. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanych zdjęć na własny koszt (w przypadku, gdy zdjęcia dostarczone były za pośrednictwem poczty lub kuriera), na adres firmy Rekinex ul. Gen Jankego 167, 40-617 Katowice wraz z dowodem zakupu. W przypadku przesyłek pocztowych, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika poczty sporządzić protokół szkody nie przyjmując zdjęć. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń, co do transportu. Reklamacja jest uwzględniana w przypadku pojawienia się różnic pomiędzy zamówionymi zdjęciami, a zawartością przesyłki w terminie 7 dni od odbioru zdjęć. Reklamacje nie są uwzględniane bez uzasadnionej przyczyny.

 

5. Prawa autorskie:
Firma Rekinex w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Użytkowników. Firma Rekinex przyjmuje, że Użytkownik posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, całą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Jest on zobowiązany do zwolnienia firmy Rekinex z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Rekinex w związku z dochodzeniem prawnym.

 

6. Wyłączenia.
Przedmiotem usługi nie mogą być zdjęcia zawierające treści, które powszechnie uznawane są za: obelżywe, zniesławiające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne, przedstawiające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji, treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami. Z powyższych powodów Rekinex może odmówić przyjęcia zlecenia do realizacji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść zlecenia.
Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Użytkownika, jako niepodlegającego realizacji.

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych osób (zwanych dalej Użytkownikami) korzystających z zasobów strony internetowej i systemu zamawiania zdjeć na stronie dostępnej pod adresem http://rekinex.com (zwanych dalej Serwisem).

  2. Na potrzeby Polityki Prywatności „Dane Osobowe” – są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio osobie fizycznej w szczególności na podstawie danych takich jak: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail,

  3. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Rekinex Grzegorz Tarłowski z siedzibą w Katowicach ul. Gen Jankego 167, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 6312259478,

  4. Administrator przestrzega zasad ochrony danych osobowych Użytkowników w sposób zgodny z obowiązującymi w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na zasadach wymaganych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO).

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Polecamy
Foto Bąbka
17,00 zł
Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 (Błyszczący)0,60 PLN
10x15 Express (Matowy)0,95 PLN
9x13 (Matowy)0,75 PLN
10x15 (Błyszczący)0,60 PLN
10x15 (Matowy)0,75 PLN
10x15 (Metalik - Błysk)1,00 PLN
10x15 (Jedwab)1,00 PLN
15x21 (Jedwab)2,00 PLN
13x18 (Błyszczący)1,50 PLN
13x18 (Matowy)1,50 PLN

Zobacz pełny cennik.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero